Voor Uitvaartondernemers

 

Wanneer u als uitvaartondernemer iets wilt toevoegen aan uw diensten dan is NabestaandenInfo de aangewezen persoon voor nazorg.
Doordat u ons nadat uw diensten afgerond zijn nog een keer contact op laat nemen met de nabestaande(n) biedt u toch iets extra.

Ik ben ervan overtuigd zoals ik al eerder schreef op deze website dat rouwen pas kan beginnen als de praktische zaken geregeld zijn.
NabestaandenInfo onderscheidt zich van vele andere nazorgorganisaties omdat ik zowel op praktisch, financieel en emotioneel gebied de nabestaande(n) ondersteun waardoor zowel de nabestaande(n) als de uitvaartondernemer maar1 aanspreekpunt hebben.

Onze werkwijze:

Een week na de uitvaart nemen wij contact op met de nabestaande(n)
Indien gewenst gaan wij op bezoek, dit bezoek duurt gemiddeld 2 uur.
Wij nemen contact op namens u.
Wij inventariseren waar behoefte aan is en helpen de nabestaande op weg
op zowel emotioneel, praktisch en financieel gebied daarbij uitgaan
van de zelfredzaamheid van de nabestaande(n)
Wij zijn een klankbord voor de door u verzorgde uitvaart.
Indien gewenst ontvangt u een korte terugkoppeling op papier


Uw voordelen:

Een extra dienst leveren tegen zo laag mogelijke kosten.
U speelt in op de veranderingen rondom rouw en verlies.
Wij komen namens u bij de nabestaande(n)
Nazorg zorgt voor extra klantenbinding
Een nazorggesprek is een mooi moment om de door u verzorgde
uitvaart te evalueren.
U hoeft geen extra personeel voor nazorg in dient te nemen
Duidelijke scheiding van werkzaamheden zodat u makkelijker
uw grenzen kunt bewaken.
Wanneer u de nazorg uitbesteedt kunt u zich sneller richten op de volgende uitvaart.
Het mooi afronden geeft extra uitstraling over de uitvaart heen.
Kennis van financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden na
een overlijden, worden door NabestaandenInfo actueel gehouden.